Moet een beëdigd vertaler uit mijn regio komen?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die opgemaakt is door een beëdigd vertaler. Het betreft hier een vertaler/vertaalster die voldoet aan een aantal kwaliteitseisen, gekwalificeerd is bevonden voor bepaalde talen door een rechtbank en als zodanig een professionele eed heeft afgelegd voor de juridische instanties. Een beëdigd vertaler moet absoluut niet uit uw eigen regio komen, bijvoorbeeld: indien u een document beëdigd wilt laten vertalen en u bent gedomicilieerd te Antwerpen, Amsterdam, Maastricht, Brussel, Den Haag of Gent kan u dit perfect laten uitvoeren door een beëdigd vertaler die de eed heeft afgelegd op de rechtbank van Tongeren, Hasselt of Leuven.

Mag ik persoonlijk mijn documenten bezorgen/afhalen?

U kan mij steeds contacteren om uw documenten persoonlijk te bezorgen/afhalen op afspraak op het hieronder vermelde adres.

Een beëdigd vertaler heeft voor een rechtbank een eed afgelegd, waarbij zij/hij zweert de teksten die haar/hem voorgelegd worden naar beste vermogen en correct te zullen vertalen (uit en in de talen waarvoor hij/zij geregistreerd is). Een beëdigde vertaling is een vertaalde tekst waaronder een slotformule staat die zegt dat de vertaling van het document correct gebeurd is. De vertaler ondertekent de vertaling en zet er de datum op. Bij privé-personen gaat het vaak om documenten die met de burgerlijke stand te maken hebben: geboorteakte, huwelijksakte, akte van bekendheid, bewijs goed gedrag en zeden, echtscheidingsvonnis... Wie in het buitenland gaat studeren, heeft soms een beëdigde vertaling van haar/zijn diploma nodig. Bedrijven laten hun oprichtingsakte vertalen, huurcontract, verkoopcontract, licentieovereenkomst… Advocaten en deurwaarders hebben ook wel eens een beëdigde vertaling nodig van correspondentie of gerechtelijke documenten.

Beëdigd? Hoezo?