International.socialsecurity.be

Working in Belgium Limosa

U bent een buitenlandse onderneming, organisatie of zelfstandige en u wilt iemand tewerkstellen in België? Of u wil zich als zelfstandige tijdelijk of gedeeltelijk in België vestigen? Dan moet u eerst een aantal basisvoorwaarden vervullen. Nieuw: meld u aan met uw Europese eID - Nu voor de burgers van 9 Europese landen. Bent u een Finse, Litouwse of Luxemburgse burger? Dan kunt u zich ook bij Limosa aanmelden met uw eID (elektronische identiteitskaart), net als burgers van Estland, Ijsland, Italië, Portugal, Slovenië of Spanje. Geleidelijk aan zullen ook burgers van andere landen zoals Polen zich met hun eID kunnen aanmelden.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

De FOD is bevoegd voor alles wat te maken heeft met de evenwichten tussen de werknemers en de werkgevers in hun arbeidsverhouding.

Deze rubriek omvat het geheel van bevoegdheden, verdeeld over 10 grote thema's: de arbeidsreglementering, de arbeidsovereenkomst, non-discriminatie en diversiteit, detachering, herstructurering, sociaal overleg, verloven, welzijn op het werk, werkgelegenheid, werkloosheid en brugpensioen.

Op elke pagina vindt u in de module "Meer over het thema" nuttige publicaties, regelgeving, formulieren, ... die te maken hebben met het behandelde onderwerp.

Ambassades en consulaten

Op reis in het buitenland

Diensten in het buitenland

Legalisatie van documenten

Naar België komen

Protocol

Beleidsthema's

Wereldregio's

Europese Unie

Ontwikkelingssamenwerking

Internationale instellingen

Economische diplomatie